Iwanjka Geerdink: ‘Diagnose Levensklem.’ Uitgeverij Deniesa, Amersfoort 2010 ISBN
9789081577519 (Psychiatrie/Medische missers/Fouten/1) zie ook
http://www.deniesa.nl/ Ook als e-book te downloaden van www.levensklem.nl
Soort boek/Stijl/Ziekte: Ervaringsverhaal van Iwanjka over het ontstaan, de
ontwikkeling en genezing van zijn psychische klachten en een beschrijving van op wat
voor manier, met welke methode die genezing bij hem tot stand kwam. Het boek
bestaat uit vijf delen waarbij deel 1 het eigen ervaringsverhaal is, deel twee bevat
kritiek op de manier van werken een aantal punten van de huidige psychiatrie en
GGZ , deel drie bevat een alternatieve aanpak, deel vier een aantal maatschappelijk
thema’s en deel vijf een beknopt overzicht van stellingen en onderbouwing.
Over de schrijver: Iwanjka (1973) werd geboren in Malawi als zoon van
ontwikkelingswerkers. Hij studeerde informatica in Enschede en werkte veelal voor
grote financiële instellingen als systeem- en informatie analist, later als projectleider,
projectmanager en mededirecteur van een klein ICT adviesbedrijf. Iwanjka heeft een
dochter.
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Iwanjka hoe hij patiënt van de GGZ is
geworden en hoe hij zichzelf daaruit heeft geholpen. Hij gaat daarvoor terug naar zijn
studententijd wanneer hij zijn vriendin ontmoet die eetproblemen heeft. Iwanjka
gaat met haar samenwonen en krijgt steeds belangrijker functies in het bankwezen in
de tijd van de kredietcrisis. Hij koopt een te dure boerderij waar veel aan verbouwd
moet worden, en verliest veel geld als gevolg van de kredietcrisis. Daarom besluit hij
veel van de verbouwing zelf te gaan doen. Dan stapelen de problemen zich verder op:
zijn dochter wordt in een halfklaar huis geboren. De relatie met zijn vriendin is
moeizaam en ingewikkeld geworden en de financiële problemen worden niet meer te
overzien. Hij kan dit alles niet aan, raakt burn- out en depressief en wordt patiënt
van de psychiatrie. Hij beschrijft waarom zijn omgeving en de psychiatrie hem niet
hebben kunnen helpen en hoe dit zo gekomen is. Hoe hij 6 weken opgenomen is
geweest en er weer uitkwam. Hij kreeg van diverse hulpverleners zeer uiteenlopende
diagnoses, van licht overspannen, burn out en depressie tot Asperger syndroom.
Omdat hij zich niet geholpen voelde en veel commentaar had op de manier waarop
hij werd behandeld, kwam hij tot een alternatieve aanduiding van zijn problemen,
‘levensklem’. Met deze term wil Iwanjka, naast persoonlijke factoren ook aandacht
vragen voor omgevings- en maatschappelijk ziekmakende factoren. Daarbij levert hij
een alternatieve behandelingsmethode waarbij het commentaar van Trudy Dehue op
de depressie epidemie van grote invloed is geweest. Het gaat te ver om deze hier toe
te lichten. Iwanjka pleit o.a. voor een menswaardiger heelkunde, minder medicatie,
meer nadruk op maatschappelijk werk, kunstzinnige therapie, psychologie,
verpleging, etc. en contact met ervaringsdeskundigen.
Wat viel op: Het commentaar dat Iwanjka heeft op de psychiatrie en het
uitgewerkte alternatief. Hij legt bij zijn commentaar op de psychiatrie de vinger op de
zwakke plek als het gaat om diagnose en behandelingen. Dat zal ongetwijfeld veel
discussie opleveren. Want hij neemt duidelijk stelling. Zie ook
http://www.levensklem.nl/boek/waarom-dit-boek/#comment-29 : ‘(…) In dit boek
lees je:
 Waarom de GGZ je wellicht niet kan helpen. Waarom het behandelslagingspercentage
van depressie hooguit 15% is, en waarom een terugval
eerder als normaal dan uitzondering beschouwd wordt.
 Waarom de GGZ berust op een waanzinnige ‘ziektepathologie’: De GGZ is zelf
ziek.
 Hoe dit zo gekomen is.
 Wat een zinnige methode is voor de aanpak van depressieve (vastgelopen)
mensen.
 Waarom het hoog tijd wordt dat andere disciplines dan psychiatrie het voor
het zeggen krijgen in de GGZ c.q. opgewaardeerd dienen te worden (bv.
maatschappelijk werk, kunstzinnige therapie, psychologie, verpleging, etc.)
 Waarom ervaringscontact zo ontzettend heilzaam is (DelendHelen) en waarom
deze juist nauwelijks toegepast wordt in de psychiatrie.
 Waarom de maatschappij gezonde mensen ziek maakt, en hoe dit te
voorkomen is.
 Hoe ik denk dat ‘eenvoudig’ zeker 30% minder mensen zelfmoord gaan plegen.
Al gauw 300 minder doden per jaar, alleen al in Nederland…
Op naar een menswaardigere heelkunde…. Versimpeling is het antwoord, niet
complicatie.’
Citaten: Pag.59: ‘Mijn moeder sloeg deze keer stijl achterover van de diagnose: “Jij,
Asperger? Nee… Dat herken ik helemaal niet in je, je bent sociaal, communicatief…”
Maar vervolgens realiseerde ze zich dat ze zelf psychiater was, en dat die zijn
professionele opinie voor zich moet houden.’
Pag.67: ‘Op een gegeven moment kon ik niet meer. Ik werd door mijn omgeving in de
armen van een andere ‘therapeut’ geduwd. Mijn vriendin had wel door dat het Riagg
een heilloze weg aan het worden was.’
Pag. 106: ‘Naast het onverklaarde fenomeen dat ‘al mijn diagnoses’ als een klap op de
vuurpijl verdwenen waren na een oprechte mislukte suïcide poging, was er nog iets
vreemds aan de hand voor mijn gevoel. Ik kon niet uitvinden hoe het proces van
‘symptomen van depressie’ leidt tot de ‘diagnose depressie’. Zoals ook beschreven in
het vorige hoofdstuk.’
Recensies: Michael Roeten ( http://www.levensklem.nl/lezer-reviews/): ‘…Ik ben
erg geraakt door het online boek ‘Levensklem‘ van Iwanjka Geerdink. Hij is een ex-
GGZ patiënt die het huidige beleid rondom depressie aan de kaak stelt. Hij stelt dat
depressie een vaag begrip is en veel mensen hiervoor onjuist worden ‘gelabeld’ en
‘behandeld’…Persoonlijk vind ik de term levensklem veel toepasselijker dan
depressief. Ik weet wat het is om vast te zitten in het leven. Goed dat je lotgenoten
contact noemt. Volgens jou zou lotgenoten contact zo’n 50% van de behandeling
moeten uitmaken als ik me niet vergis. Daar kan ik me wat bij voorstellen.’
Sarah Morton(http://www.levensklem.nl/lezer-reviews/) : ‘(…)Al met al een
verhelderend boek met veel verfrissende inzichten, ook en vooral voor
maatschappelijke verandering. Dit kan zeker leiden tot een verlichte maatschappij!
Heb ervan genoten.’