Sarah Morton heeft met ‘Collision – Engagement’ een vervolg geschreven op haar biografie ‘Collision – De Catastrofe’. Het is aan te raden om eerst het eerste boek te lezen, om zo het verhaal en de personages uit ‘Engagement’ beter te kennen.
“Want vele psychische problemen, redeneringen en ervaringen hebben hun oorsprong in iets wat in De Catastrofe is gebeurd”, aldus de auteur.

Het verhaal
Sarah heeft net als haar spelbegeleidster Luka een burn-out. Sinds Luka ziek is ontbreekt Sarah het plezier en de zin in het leven. Want het was Luka die haar levensvreugde gaf.
Op school is er nog steeds Gustaaf, de dictator. Hoewel ze niet zo veel meer in contact komt met hem, is Sarah nog steeds doodsbang voor hem. Gelukkig kan ze met begeleidster Nina praten over haar problemen.
Gesprekken met andere leraars verlopen moeilijk en nu Luka nog steeds afwezig is, is ze blij dat ze aan Nina haar verhaal kwijt kan. Maar wanneer Nina onverwacht niet opdaagt, krijgt Sarah zowel een woedend als verdrietig gevoel. Zal ze na Luka nu ook Nina niet meer op school zien?

Sarah schrijft een brief naar Luka waarin ze vertelt hoe Gustaaf met haar en de andere leerlingen omgaat. De verwijten, het lastig vallen en het achterna rennen, gebeurtenissen die vooral vorig schooljaar plaats vonden, maar die haar nog steeds pijn doen.
Tevens wil ze haar waarschuwen voor Gustaaf, een persoon die niet te vertrouwen is.

Door het schrijven van de brief gaat er voor Sarah een nieuwe wereld open. Het kleine, onzekere en tengere meisje ontdekt dat haar kracht ligt in het schrijven. Ze vindt een manier om haar trauma’s te verwerken en haar leven krijgt opnieuw betekenis. En er is nog meer, met het schrijven komt ze terug in contact met haar favoriete spelbegeleidster Luka. Eindelijk komt ze te meer weten over haar afwezigheid…

‘Collision – Engagement’ van Sarah Morton is een uitstekend vervolg op haar eerste autobiografisch boek ‘Collision – De Catastrofe’.
Sarah beschrijft op een duidelijke en gedetailleerde manier hoe haar schooltijd is verlopen. Eerlijk, oprecht en zonder een blad voor de mond te nemen vertelt ze wat er rondom haar en met haar gebeurde.

Sarah beschrijft op een duidelijke en gedetailleerde manier hoe haar schooltijd is verlopen. Eerlijk, oprecht en zonder een blad voor de mond te nemen vertelt ze wat er rondom haar en met haar gebeurde.
Over pijn, verwachtingen, pesten, vreugde, frustraties en teleurstellingen. Sarah Morton weet haar gevoelens perfect te verwoorden en zo haar emoties, die zich tijdens haar jeugdjaren afspeelden, van zich af te schrijven.

‘Collision – Engagement’ is een boek over het leven van een tiener met autisme. Een boek dat elkeen zou moeten lezen. Onze samenleving zou er, dankzij de bijdrage van Sarah Morton, alleen maar beter bij worden!

ISBN: 978-90-484-1068-2 – 212 blz. – Paperback – Prijs: € 19,95 – Uitgeverij: Free Musketeers

Bron: www.boekenkast.jimdo.com/recensie-collision-engagement-sarah-morton/