Collision – Engagement

In het vervolg op ‘Collision – De catastrofe’ zien we hoe Sarah zich staande probeert te houden op school. Nieuwe leraren, stageplekken en stagebegeleiders hebben allemaal een diepgaande invloed op haar. En waarom komt Luka, haar favoriete lerares, na meer dan een jaar niet terug naar school?

De manier waarop leraren met leerlingen omgaan, verbetert nog steeds niet en is een bron van frustratie voor Sarah. Gesprekken met leraren hierover zijn moeilijk, maar gaandeweg ontdekt ze dat haar kracht ligt in het schrijven. Met een aantal brieven weet ze haar omgeving duidelijk te maken wat haar gevoelens zijn. Het lukt haar dan ook op deze wijze weer contact te krijgen met Luka. Zo komt ze achter de waarheid achter haar eeuwig lijkende afwezigheid.

Het is een unieke inkijk in de belevingswereld van een autistische jongere, met veel ruimte voor emotie. Vanuit dit perspectief wordt op indringende wijze verwoordt hoe ogenschijnlijk eenvoudige zaken een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de hoofdpersoon. Dit maakt het boek bijzonder interessant voor iedereen die met deze groep werkt of meer wil weten over de denkwijze van deze bijzondere mensen.

De schrijfster is ten opzichte van het vorige deel gegroeid in haar schrijfkunsten.

Collision – De catastrofe – Sarah Morton
Uitgeverij: Free Musketeers
ISBN: 978-90-484-1068-2
Prijs: € 18,95

Dit artikel is geschreven en/of geplaatst door Alexander Cammans © Schrijverspunt