Lezingen avond 8 december in Zwolle: AD(H)D, Autisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?’

Deze avond zullen er drie lezingen gegeven worden. Vanuit (ervarings)deskundigheid wordt verteld over een positieve visie op ‘labels’ zoals AD(H)D, Dyslexie, Autisme, etc. Alle sprekers hebben een verfrissende kijk en een positieve focus! We vertellen vanuit onze eigen ervaring en toetsen dit aan de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over onder andere Autisme.
Het doel is om kinderen en jongeren met deze diagnoses betere perspectieven te bieden.
De eerst volgende lezing is op: donderdagavond 8 december (2022) in Zwolle

Datum: 8 december 2022
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Eind: 22.00 uur
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Bolder
Adres: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle
Entreeprijs: 10,00 euro in de voorverkoop na reservering en 12,50 euro in de zaal
Dit is echt een no brainer!
Reserveren vooraf is wenselijk i.v .m. de zaalbezetting.

aankondiginglezingenavond8december2022Zwolle

Aanmelden
kan via dit e-mailadres:

giovogelaar@hotmail.com

“Ik heb nog steeds goede herinneringen aan de boeiende en inspirerende lezingen in op 21 februari 2019 in Arnhem. Erg prettig om in en gezelschap te zitten waar het niets meer uitmaakt wat of hoe je bent. Hoopvol!

Vriendelijke groeten, Bart.”

Reflectie op lezing ‘ADHD, Autisme, Dyslexie. stoornis, gave of gewoon.’
“Enkele weken geleden bezocht ik de lezing ‘ADHD, Autisme, Dyslexie…stoornis, gave of gewoon?’ Ik werd die avond geraakt door de verhalen van de drie mensen die deze avond verzorgden.

Geen ingewikkelde, theoretische kennis, maar verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Grotendeels gebaseerd op eigen ervaringen, maar de dagelijkse praktijk ook overstijgend door de reflectie op deze ervaringen.

Met name het verhaal van schrijfster Sarah Morton kwam recht mijn hart binnen. Waarom? Omdat alles wat ze vertelt vandaag de dag nog gebeurt. De wereld zit vol goed bedoelende volwassenen die zich niet bewust zijn van de impact van hun handelen.

Werk je met kinderen/jongeren? In de zorg of het onderwijs? Heb je privé te maken met iemand met ADHD, Autisme of Dyslexie? Je zult het achteraf met me eens zijn dat deze avond je iets nieuws biedt.

Ik heb geen financieel gewin bij deze oproep. Ik hoop alleen dat de verhalen van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar nog meer weerklank zullen vinden. Bij ouders, beleidsmakers en professionals.
Bert van der Neut”

De onderwerpen van de lezingen kunnen variëren van autisme (mijn eigen levensverhaal en visie op hoe de maatschappij autisme ziet en ermee omgaat), wat labelen betekent voor kinderen, tot opvoeding, kinderverzorging, voeding, gezondheid en de maatschappij in het algemeen. Hoe het ook anders kan.
Deze onderwerpen staan al sterk in de belangstelling, maar er lijkt iets essentieels te ontbreken: De positie van het kind of de cliënt waar het om gaat.

– Welke impact heeft een label op iemand?
– wat betekent het om opgevoed te worden?
– waar ligt het probleem?
– Waar liggen de mogelijkheden?
– Hoe wordt de maatschappij en de mensen door iemand zelf ervaren.
– Wat heeft iemand nodig?

Ik stel mij beschikbaar voor lezingen. Ook samen met iemand een lezing doen behoort tot de mogelijkheden. Enige ervaring heb ik al opgebouwd. Zo heb ik een aantal lezingen gehouden met Gio Vogelaar van www.jeugdzorgvuldig.nl en Peggy Schut www.creatievechaoot.wordpress.com
Alle drie vertellen we vanuit een positieve invalshoek over de invloed die een psychiatrisch label heeft op een kind en hoe belangrijk het is om de kwaliteiten en talenten van een kind te zien en erkennen.

Dat deed ik met veel plezier. De aanwezigen waren onder de indruk van het verhaal en een aantal wilde ook meer weten.

Als we op uitnodiging een lezing geven, ontvangen we gewoonlijk 100 euro per spreker.
U kunt mij contacteren:

info@afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl
redactie@dus-sarah-morton.info

Tel: 06-83992975

Ook als je iemand kent die ook met deze onderwerpen bezig is, stel ik het op prijs als je dit onder de aandacht brengt.

Sarah

De auteur komt uit een gewoon gezin en heeft een vier jaar jonger broertje. Haar ouders gingen scheiden toen zij acht jaar was.
Hoewel haar ouders het prima met haar redden, oefende de omgeving druk uit haar te laten onderzoeken, door haar ‘afwijkende’ gedrag. Met zes jaar is Sarah gediagnosticeerd met autisme. Met twaalf jaar belandde ze op het speciale onderwijs, waar ze stelden dat ze nooit zelfstandig kan functioneren. Een begeleidster uit een heel andere hoek, die haar mogelijkheden wel erkende, bood haar weer toekomstperspectief.
Inmiddels woont ze zelfstandig en heeft ze Afwijkend en toch zo gewoon en het tweedelige Collision geschreven.
Met haar ouders heeft ze nu een goed contact. Zij staan achter haar.
Al voor haar puberteit hield Sarah zich bezig met kinderen en hoe we met ze omgaan, waarbij ze veel verschillende voorbeelden is tegengekomen, van heel mooi tot schrijnend. Daar schrijft ze ook columns over.