Wil je mijn werk steunen? Dan kun je hier een donatie doen:

“Ik heb nog steeds goede herinneringen aan de boeiende en inspirerende lezingen in op 21 februari 2019 in Arnhem. Erg prettig om in en gezelschap te zitten waar het niets meer uitmaakt wat of hoe je bent. Hoopvol!

Vriendelijke groeten, Bart.

Reflectie op lezing ‘ADHD, Autisme, Dyslexie. stoornis, gave of gewoon.’
“Enkele weken geleden bezocht ik de lezing ‘ADHD, Autisme, Dyslexie…stoornis, gave of gewoon?’ Ik werd die avond geraakt door de verhalen van de drie mensen die deze avond verzorgden.

Geen ingewikkelde, theoretische kennis, maar verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Grotendeels gebaseerd op eigen ervaringen, maar de dagelijkse praktijk ook overstijgend door de reflectie op deze ervaringen.

Met name het verhaal van schrijfster Sarah Morton kwam recht mijn hart binnen. Waarom? Omdat alles wat ze vertelt vandaag de dag nog gebeurt. De wereld zit vol goed bedoelende volwassenen die zich niet bewust zijn van de impact van hun handelen.

Werk je met kinderen/jongeren? In de zorg of het onderwijs? Heb je privé te maken met iemand met ADHD, Autisme of Dyslexie? Je zult het achteraf met me eens zijn dat deze avond je iets nieuws biedt.

Ik heb geen financieel gewin bij deze oproep. Ik hoop alleen dat de verhalen van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar nog meer weerklank zullen vinden. Bij ouders, beleidsmakers en professionals.
Bert van der Neut”

Graag kom ik op uitnodiging een lezing geven, voor organisaties die interesse hebben in neurodiversiteit en betere toekomstperspectieven willen voor jongeren met autisme of een andere spectrumdiagnose. Het thema is meestal gebaseerd op mijn levensverhaal, wat ook beschreven is in Afwijkend en toch zo gewoon.
Hoe deskundigen me steeds de verkeerde weg wezen en hoe ik uiteindelijk toch een uitweg en een helpende hand vond. Het belang van zelfredzaamheid.
U kunt zelf ook een voorstel doen voor een thema. Als het binnen mijn interessegebied ligt, ga ik daar graag op in.
Voorbeelden:

-Je eigen weg vinden in de maatschappij.
-Het belang van een sociaal netwerk. In het leven heb je vrienden nodig.
-Autisme en empathie. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen veel autistische mensen zich juist goed verplaatsen in een ander.
-Hoe herken je een goede hulpverlener of begeleider? En wat zijn juist rode vlaggen?
-Een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Te veel spanning leidt tot overbelasting, chronische stress en soms zelfs een autistische burn-out. Te weinig uitdaging leidt tot ontwikkelingsachterstand, onderprikkeling en gevoelens van zinloosheid.
-De voordelen en nadelen van een (vroege) diagnose. Anders dan de meeste ervaringswerkers met autisme, kreeg ik mijn diagnose al op basisschoolleeftijd. Je zou denken dat een vroege diagnose het leven makkelijker maakt, maar ook ik heb een moeizame weg afgelegd.
-Hoe bescherm je de band met je kind? (als deskundigen bijvoorbeeld adviezen geven die tegen je gevoel ingaan)
Afhankelijk van de spreektijd kan ik een of meer thema’s behandelen.
Mijn ervaring gaat verder dan het hebben van de diagnose autisme. Zo heb ik ruime ervaring met hulpverlening, zoals goede als slechte ervaringen.
Hoe het is om te veel beschermd en afgeremd te worden in mijn ontwikkeling. Mijn weg naar zelfredzaamheid. Het belang van een steunende omgeving.

Soms geef ik lezingen samen met Peggy Schut en Gio Vogelaar, soms ook alleen.
Al tientallen lezingen heb ik gegeven, dus enige ervaring heb ik al.
Wij vragen meestal 100 euro per persoon, waarbij ieder ongeveer een half uur aan het woord is.
Geef ik alleen een lezing? Een lezing van drie kwartier is 100 euro. Voor een lezing van anderhalf uur vraag ik 200 euro.
Voor non-profit organisaties doe ik het soms gratis (tegen een reiskostenvergoeding), als ik daarmee mijn boeken/werk op de kaart kan zetten.
Opbouw lezing: Ik doe mijn verhaal. Daarna is er mogelijkheid om vragen te stellen en inzichten/ervaringen te delen. Er is een kwartier pauze, waarbij de bezoekers thee of koffie kunnen drinken. Daarna vertel ik over het schrijfproces en mijn boeken. Tijdens de pauze en na afloop zal ik boeken signeren.

Bij interesse kunt u mailen naar:

info@afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

ADHD, Autisme, Dyslexie, …, stoornis, gave of gewoon?

Over deze vraag gaan onze verhalen.

Ik stel mij beschikbaar voor lezingen. Enige ervaring heb ik al opgebouwd. Zo heb ik een aantal lezingen gehouden met Gio Vogelaar van www.jeugdzorgvuldig.nl en Peggy Schut https://creatievechaoot.mystrikingly.com/

SARAH MORTON– vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met      autisme. Hoewel haar prille jaren relatief veilig en zorgeloos waren, is haar jeugd grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan, waaronder Afwijkend en toch zo gewoon en een website waar ze schrijft over autisme en de rol van de maatschappij www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

GIOVANNI  VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaardt zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te  leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

 

We zijn ook los  van elkaar te boeken!

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of (een van) ons uitnodigen voor onze presentaties, stuur dan een mail naar:

info@afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Tel: 06-83992975

Ook als je iemand kent die ook met deze onderwerpen bezig is, stel ik het op prijs als je dit onder de aandacht brengt.

Sarah

De auteur komt uit een gewoon gezin en heeft een vier jaar jonger broertje. Haar ouders gingen scheiden toen zij acht jaar was.
Hoewel haar ouders het prima met haar redden, oefende de omgeving druk uit haar te laten onderzoeken, door haar ‘afwijkende’ gedrag. Met zes jaar is Sarah gediagnosticeerd met autisme. Met twaalf jaar belandde ze op het speciale onderwijs, waar ze stelden dat ze nooit zelfstandig kan functioneren. Een begeleidster uit een heel andere hoek, die haar mogelijkheden wel erkende, bood haar weer toekomstperspectief.
Inmiddels woont ze zelfstandig en heeft ze Afwijkend en toch zo gewoon en het tweedelige Collision geschreven.
Met haar ouders heeft ze nu een goed contact. Zij staan achter haar.
Al voor haar puberteit hield Sarah zich bezig met kinderen en hoe we met ze omgaan, waarbij ze veel verschillende voorbeelden is tegengekomen, van heel mooi tot schrijnend. Daar schrijft ze ook columns over.