“Ik heb nog steeds goede herinneringen aan de boeiende en inspirerende lezingen in op 21 februari 2019 in Arnhem. Erg prettig om in en gezelschap te zitten waar het niets meer uitmaakt wat of hoe je bent. Hoopvol!

Vriendelijke groeten, Bart.”

Reflectie op lezing ‘ADHD, Autisme, Dyslexie. stoornis, gave of gewoon.’
“Enkele weken geleden bezocht ik de lezing ‘ADHD, Autisme, Dyslexie…stoornis, gave of gewoon?’ Ik werd die avond geraakt door de verhalen van de drie mensen die deze avond verzorgden.

Geen ingewikkelde, theoretische kennis, maar verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Grotendeels gebaseerd op eigen ervaringen, maar de dagelijkse praktijk ook overstijgend door de reflectie op deze ervaringen.

Met name het verhaal van schrijfster Sarah Morton kwam recht mijn hart binnen. Waarom? Omdat alles wat ze vertelt vandaag de dag nog gebeurt. De wereld zit vol goed bedoelende volwassenen die zich niet bewust zijn van de impact van hun handelen.

Werk je met kinderen/jongeren? In de zorg of het onderwijs? Heb je privé te maken met iemand met ADHD, Autisme of Dyslexie? Je zult het achteraf met me eens zijn dat deze avond je iets nieuws biedt.

Ik heb geen financieel gewin bij deze oproep. Ik hoop alleen dat de verhalen van Sarah Morton, Peggy Schut en Gio Vogelaar nog meer weerklank zullen vinden. Bij ouders, beleidsmakers en professionals.
Bert van der Neut”

ADHD, Autisme, Dyslexie, …, stoornis, gave of gewoon?

Over deze vraag gaan onze verhalen.

Ik stel mij beschikbaar voor lezingen. Enige ervaring heb ik al opgebouwd. Zo heb ik een aantal lezingen gehouden met Gio Vogelaar van www.jeugdzorgvuldig.nl en Peggy Schut https://creatievechaoot.mystrikingly.com/

SARAH MORTON– vertelt hoe ze als zesjarige is gediagnosticeerd met      autisme. Hoewel haar prille jaren relatief veilig en zorgeloos waren, is haar jeugd grotendeels bepaald door deskundigen die haar steeds de verkeerde weg wezen. Op het speciale onderwijs kreeg ze een 24-uurszorgindicatie. Met steun en hulp van mensen die wel in haar geloofden, kon zij een zinvol en zelfstandig leven opbouwen. Zij woont nu op zichzelf en heeft inmiddels zes boeken op haar naam staan, waaronder Afwijkend en toch zo gewoon en een website waar ze schrijft over autisme en de rol van de maatschappij www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

PEGGY SCHUT – Is pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied van anders denken en leren. Ze is gespecialiseerd in een positieve kijk op ADHD, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Omdat ze veel mensen in haar omgeving kent met een of meer van deze diagnoses is ze zich hierin gaan verdiepen. Ze vond het altijd al vreemd dat deze ‘labels’ enkel worden gezien als stoornissen of ernstige problemen, zij vindt deze mensen juist erg createf en talentvol. Ze heeft veel ervaring met creatieve chaoten zoals ze hen zelf noemt en begeleidt hen vanuit haar eigen bedrijf, de Creatieve Chaoot om hun potentieel te benutten. Zo helpt ze creatieve chaoten op hun werk, bijv. om zich te kunnen concentreren. Haar lezing gaat over de positieve kanten van deze diagnoses en wat daarover is onderzocht en geeft inzicht in de manier van denken wat bij dit ‘creatieve en chaotische’ type mens hoort. creatievechaoot.wordpress.com

GIOVANNI  VOGELAAR- Werkte als gymnastiekdocent, recreatiesportbegeleider, pedagogisch medewerker op een leefgroep en als schoolmaatschappelijk werker op een internaatschool. Het meest heeft hij geleerd van de kinderen en jongeren met wie hij werkte. Ze hielden hem regelmatig een spiegel voor over zijn eigen soms hypocriete gedrag. Als hij hen serieus nam en aandacht had voor hun verhaal en wensen, ontstond er pas echt contact. Wat je aandacht geeft, groeit! Dus kijkt Gio vooral naar de talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zijn wens is een liefdevolle, gezonde samenleving, zonder etiketten als ADHD, Autisme, ODD et cetera, waar iedereen de ander aanvaardt zoals ie is en dat begint bij leren houden van jezelf! Dat is wat we kinderen zouden dienen te  leren. www.jeugdzorgvuldig.nl

 

We zijn ook los  van elkaar te boeken!

. Wanneer je ons uitnodigt werken wij op basis van 2 verschillende afspraken:

  1. op basis van waardebepaling achteraf. Dat wil zeggen dat iedere bezoeker van onze presentaties zelf achteraf bepaalt wat onze verhalen hem/haar waard zijn. Dit in combinatie met de persoonlijke financiele draagkracht, mag dan worden uitgedrukt in een voor die persoon passende bijdrage. Iemand die niets wil of kan bijdragen is net zo welkom als iemand die dat wel wil en kan.
    2. we ontvangen een van tevoren overeengekomen bedrag per spreker van de organisator, die ons uitnodigt.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of ons uitnodigen voor onze presentaties, stuur dan een mail naar giovogelaar@hotmail.com. of naar: info@afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

info@afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

Tel: 06-83992975

Ook als je iemand kent die ook met deze onderwerpen bezig is, stel ik het op prijs als je dit onder de aandacht brengt.

Sarah

De auteur komt uit een gewoon gezin en heeft een vier jaar jonger broertje. Haar ouders gingen scheiden toen zij acht jaar was.
Hoewel haar ouders het prima met haar redden, oefende de omgeving druk uit haar te laten onderzoeken, door haar ‘afwijkende’ gedrag. Met zes jaar is Sarah gediagnosticeerd met autisme. Met twaalf jaar belandde ze op het speciale onderwijs, waar ze stelden dat ze nooit zelfstandig kan functioneren. Een begeleidster uit een heel andere hoek, die haar mogelijkheden wel erkende, bood haar weer toekomstperspectief.
Inmiddels woont ze zelfstandig en heeft ze Afwijkend en toch zo gewoon en het tweedelige Collision geschreven.
Met haar ouders heeft ze nu een goed contact. Zij staan achter haar.
Al voor haar puberteit hield Sarah zich bezig met kinderen en hoe we met ze omgaan, waarbij ze veel verschillende voorbeelden is tegengekomen, van heel mooi tot schrijnend. Daar schrijft ze ook columns over.