Beste Nine,

Zeer bedankt voor je persoonlijke antwoord. Ik begrijp dat je bepleit dat de focus meer op behandeling zou moeten liggen. Maar waarom vindt de SP dat kinderen daarnaast ook hersenbehandeling moeten kunnen krijgen?

Stel dat het geven van een harde klap “effectief” zou zijn tegen de symptomen van ADHD, zou het dan gerechtvaardigd zijn voor ouders om het kind te slaan?

Het is een ethische kwestie, evenzo bij de vraag of je de hersenen van een kind moet kunnen behandelen bij sociaal onwenselijk gedrag. Maar in dit geval is er overduidelijk sprake van een vorm van bedrog want zonder ziekte om te behandelen kunnen de ‘medicijnen’ niet worden voorgeschreven. Kinderen worden vanaf vijfjarige leeftijd door een erkende dokter verteld dat ze een ongeneeslijke neurobiologische ziekte hebben waarvoor medicijnen nodig zijn.

Er is geen enkel bewijs voor de ziekte die behandeld wordt en er zijn geleerden die spreken van fraude. Er moet toch ergens een grens worden getrokken?

Ik begrijp niet dat er geen partij is die stelt: ho is even, waar is het bewijs voor deze ziekte? We gaan kinderen niet zomaar een hersenziekte-religie aanpraten. Eerst bewijs en dan pas pillen.

Groet,
Arjan

http://www.zielenknijper.nl/

Beste Arjen,

Bedankt voor je mail. Ik ben het grotendeels met je eens. Dat ADHD medicatie schadelijk kan zijn maakt ook dat ik daar diverse vragen over heb gesteld. Als SP zijn wij ook tegen de enorme medicatie lobby die dit veroorzaakt. Wat ons betreft moeten kinderen ook nooit ADHD medicatie krijgen zonder behandeling. Daarvan is het bewezen dat het effectief is.

Met vriendelijke groet,

Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder Jeugd en Justitie

Kijk ook eens op:
www.sp.nl/jeugd en www.sp.nl/justitie


Onderwerp: Uw standpunt t.o.v. ADHD

Geachte mevrouw Leijten, mevrouw Kooiman en heer van Gerven,
Ik zou bijzonder graag uw standpunt willen weten betreffende het feit dat kinderen in Nederland krachtige hersenmedicijnen krijgen voorgeschreven bij de diagnose ADHD terwijl op geen enkele wijze is aangetoond dat er bij de kinderen iets mis is in hun hersenen, en terwijl ook niet gemeten wordt wat de medicijnen in de hersenen precies doen.

Er zijn geleerden die spreken van fraude dus het is m.i. zeer ernstig wat er gaande is. Ik wil niet oordelen of de medicijnen hulpvol zijn voor de kinderen, er zijn immers ook mensen die overtuigd zijn geholpen te zijn met handoplegging door Jomanda. Wat ik echter verschrikkelijk vind is dat een erkende arts een kind vertelt dat hij of zij een ongeneeslijke ziekte heeft die levenslang behandeld dient te worden met pillen terwijl bijvoorbeeld is gebleken dat een dieet, opvoeding, natuur in de opgroeiomgeving of het verhelpen van onderliggende medische problemen zoals een loodvergiftiging de problemen bij veel kinderen in zijn geheel kan doen verhelpen. Dit betekent mijns inziens dat het duidelijk is dat druk gedrag en concentratieproblemen tal van oorzaken en mogelijke oplossingen kan hebben en dat het onverantwoord en schadelijk is om het toe te staan dat kinderen zonder enige vorm van objectief bewijs worden verteld dat ze een eenduidige ziekte hebben waarvoor pillen nodig zijn.

Ik hoop dat u tijd heeft om mijn vraag te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Arjan Dokelaar
http://www.zielenknijper.nl/