Hier moet toch élke politieke partij in Nederland zéér ernstig van schrikken!
Waardige Tweede Kamerleden,

Als politici dít accepteren, dan initiëren ZIJ hiermee het einde van onze democratie.

Als mensen, zoals hier genoemd: vier agenten, een rechter en een griffier, handelen als vermeld, dan is dit gedrag niet anders te bestempelen dan als “des duivels”.

Bijgaand verhaal circuleert onder ons Nederlanders, onder ons dus níet-vrije mensen; hoe heftig is dit! Deze handeling getuigt van zeer ernstig misdadig gedrag, begaan door de Nederlandse overheid. Het begint geleidelijk aan de spuigaten uit te lopen.

Beste politici/regering, her-stelt u zich en laat mérken, dat u ons, de Nederlandse bevolking weer als ménsen gaat beschouwen. Want niemand, OOK IK NIET, voelt zich nog enigszins veilig bij u politici / regering, indien u er een dergelijk mens-vernietigende houding op na houdt; hier is het verhaal:

Rene Vissers had zichzelf uitgeroepen als Vrij Mens.

Wat is een ‘Vrij Mens’..?
Een vrij mens is iemand die zich ontdaan heeft van alle officiële banden. Dat vraagt héél veel moed en is niet zo gemakkelijk als je wellicht denkt dat het is. Weinigen hebben de moed, laat staan de kennis, om zich als méns volledig vrij te pleiten. De coöperaties die we zijn, hebben oftewel teveel schulden of andere belangen zoals het gemak (stempelgeld, kindergeld, ziektegeld enz?), dat de machtselite creëerde ? om zich als mens vrij te maken.

Je naam (dienst doende als social security number, nationaal nummer, rijksregisternummer, burgerservicenumer) is feitelijk een corperatie (onderneming), opgericht toen je ouders je lieten inschrijven in het geboorteregister. Die coöperatie maakt het mogelijk via bankschulden méér geld te creëren. Je officieel geregistreerde naam is dus feitelijk je stroman (coöperatie, een soort handelsmechanisme), maar je naam wordt niet gezien als staande voor de mens die je feitelijk bent. Het is eerder omgekeerd.. We zijn dus kennelijk allemaal gewoon papieren schuldbekentenissen..!

René Vissers is zo’n ‘Vrij Mens’. Maar vorige week, op maandagmorgen 23 Mei 2011, is Rene Vissers door een rechter, een griffier en vier politie-agenten uit zijn huis gehaald en voor een periode van in ieder geval 6 maanden (!!), gedwongen opgesloten/opgenomen in een psychiatrische kliniek. Even voor de duidelijkheid: Rene heeft niemand bedreigd, mishandeld, vermoord of op welke manier dan ook schade toegebracht, hij heeft geen agressieve daden hoe dan ook verricht, hij heeft geen zelfdodings-plannen en is niet depressief. Hij heeft slechts zijn definitie van echte vrijheid ten uitvoer gebracht.

Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis; wij geloven dat het dan ook wel ernstig gesteld zal zijn met Rene!

Conclusie : Is iemand die zich heeft ontdaan van alle officiele banden, een gevaar voor zichzelf en/of voor anderen? En kan hij derhalve worden opgesloten!?

De Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) zegt:
“Het komt voor dat iemand moet worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (een GGZ-instelling of de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis). Dit gebeurt als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen.

U mag niet zonder goede redenen tegen uw zin opgenomen worden (of blijven). Hier zijn stGGrenge regels voor. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de wet staat – in grote lijnen – onder welke voorwaarden een gedwongen opname is toegestaan, hoe deze moet verlopen en welke rechten u hebt tijdens de opname. In de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat welke rechten u in het algemeen als patiënt hebt.” (link HIER)

Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar jij kunt in ieder geval je steun betuigen d.m.v. een kaartje! Dit is het adres waar René Vissers wordt opgesloten gehouden:

GGZ Breburg

Muldersteeg 4

4901 ZG OOSTERHOUT NB

tav R.Vissers

De gerechtelijk macht in Nederland laat zich weer eens van zijn beste kant zien. Vier agenten, een rechter en een griffier komen je persoonlijk uit je huis halen mocht je het idee opvatten het copyright op je eigen naam te claimen en jezelf los te maken van de onvrijwillige participatie voor je stroman.  Maar het hele stroman(*) principe is echter voor vele nog een vaag begrip. Voor jou ook? In ieder geval weer justitie zich er ook geen raad mee, de gemiddelde agent heeft er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, en de gerechtelijke macht schijnt ieder symptoom onder het tapijt te willen vegen. Goedschiks of kwaadschiks…

Godelieve Vaesen is een goed vriend van René, en zij schrijft over deze belachelijk vrijheidsberoving:

“Deze man is zo gezond als een visje en geestelijk volledig in orde. Ik ben niet de enige die dat kan getuigen. Toch vindt men voor dissidenten een vrije plaats in een psychiatrische instelling waar anderen zoveel nood aan hebben maar die daar maar niet binnen raken!  Ik breek een lans voor René omdat hij een precedent aan ‘t creëren was, zich bij deze opofferde! Waar zitten al die andere coöperaties die zich achter een écht mens willen scharen om de MENSheid weer vrij te krijgen?! Men kan als coöperatie niet verlangen dat men jou als mens gaat behandelen! Hij werd opgesloten in de gesloten afdeling van de psychiatrie in Oosterhout Nederland.”

Staat der Nederlanden inmiddels aansprakelijk gesteld
De volgende brief toont je de inhoud van de aansprakelijkstelling, die Luuk van Dinter, als gevolmachtigde van René, indiende bij de Tweede Kamer. Download deze pdf HIER.

Wil je een kijkje nemen op de site van René, genaamd ReneScience, kijk dan HIER.

Zie ook deze links:

http://renescience.punt.nl/

http://www.anarchiel.com/display/vrije_man_met_veel_machtsvertoon_uitgeschakeld

http://anarchiel.com/display/vrijheid_voor_rene_vissers._tijd_voor_actie

http://www.stapuitdematrix.nl/ascensie-de-matrix-ontwaken-en-bewustzijn/artikelen/uitleg-matrix/de-matrix-jouw-staatsburgerschap-een-illegaal-contract
(Hier kunt je ook de radio-uitzending van Argusoog beluisteren)

http://www.debrander.nl/wordpress/2011/05/26/vrije-man-met-veel-machtsvertoon-uitgeschakeld/

http://hansvermeulen20.hyves.nl/blog/44709408/Zijn_wij_allen_Nukubu_s/2RL1/

http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=590

http://www.Antidepressiva.Come2me.nl

Als je wilt weten, waartégen mensen zich verzetten, wanneer ze spreken over ‘Vrije Mens’-principe, kun je in de YouTube via volgende link duidelijk zien waarover we spreken. Het is een illuster verhaal, dat ons doet denken aan het Big Brother-principe, dat kennelijk al lang over ons heen ligt.. http://www.wanttoknow.nl/nieuws/rene-vissers-vrij-mens-opgesloten-in-inrichting/
x

Tot zover het verhaal.

Ik meen persoonlijk recht te hebben op uw aller reactie, want deze gang van zaken is in níet geringe mate meer dan ernstig. Ik houd mij dan ook nauwlettend op de hoogte betreffende de aansprakelijk-stelling van de Tweede Kamer, welke door de heer van Dinter gedaan is;

Bert Maathuis
Almelo