Dinsdag 15 Maart was de rechtzaak tegen Erwin Lensink en vrijdag jl was de vervroegde uitspraak, met als resultaat dat Lensink na zijn half jaar zitten nu nog vast blijft zitten en voor vele weken het psycho-deskundige circuit van het Pieter Baan Huis van Bewaring ingaat met het nachtmerrie scenario dat hij daarna nog voor meer dan een jaar de psychiatrie in gaat met “mediacamenteuse behandeling” (lees: volgespoten worden met comatueuze en dodelijke giffen en tranquilizers).
We hebben even de tijd gehad om dit gebeuren te recapituleren en zetten de zaken op een rijtje.

Mevrouw Vogelenzang van het Het Openbaar Ministerie, die wel alle –veelal vergezochte- punten tegen Lensink inbrengt, maar niet één van de aangiftes en overtuigende meineedclaims van Lensink tegen de staat in behandeling neemt, legt Lensink de volgende 5 punten ten laste. We vangen aan met het punt dat als enige serieus te nemen is, de rest (punt 2 t/m 5) is gezocht of gewoon te stompzinnig voor woorden.

1. “Bewust het risico nemen zwaar lichamelijk letsel te veroorzaken”
Lensink wordt verweten met zijn waxine-worp het risico te hebben genomen iemand zwaar lichamelijk letsel te berokkenen.

Iedereen die de video gezien heeft, kan zien dat de waxinelichthouder in zijn toch al korte vlucht van circa 7 meter (de breedte van een voetbaldoel) op grote afstand van mensen bleef. Daar waar hij het dichtst bij mensen kwam, dat is bij de lakeien waar het voorwerp ook tegen de koets belandde, was het voorwerp al gedaald tot heup/kniehoogte. Het risico iemand te verwonden, laat staan zwaar, kan met droge ogen niet hoger beschouwd worden dan laten we zeggen, iemand die met 60 km per uur door een woonwijkstraat rijdt waar 50 km is toegestaan. Voor zo’n overtreding, in de zin van het risico nemen iemand ernstig te verwonden (zonder dat er ook maar iets gebeurd is!), gaan we zo’n automobilist toch ook niet aandoen wat we Erwin Lensink aandoen?!

En Patrick Kluivert die met hoge snelheden over de Amsterdamse grachten zoeft en niet alleen het risico neemt iemand ernstig lichamelijk letsel toe te brengen maar ook daadwerkelijk iemand doodrijdt omdat hij het waanidee heeft na de golden goal alles te kunnen doen, die sturen we ook niet naar het Pieter Baan Centrum.

En als we het toch hebben over het doelbewust nemen van het risico zwaar letsel te bezorgen, hoe zit het dan met de politici die verantwoordelijk zijn voor de hopeloze missies naar Afghanistan. Het enige wat die hebben opgeleverd is het veiligstellen van de heroïnelijnen naar Europa, waarbij niet alleen het risico is genomen van ernstig letsel maar waarbij al 24 jonge, belastingbetalende jongens en meisjes aan flarden gegaan zijn en een veelvoud daadwerkelijk ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen en het zonder ledematen moeten stellen of anderszins ongemakkelijk door het leven moeten gaan. In naam van de Koningin. Is hier geen sprake van een waanidee? Zou psychiater de Man niet eens Jolande Sap een uurtje moeten ondervragen? Of zou psycholoog Schilder de heer Pechthold niet eens een paar minuten moeten spreken. Lijden die mensen niet veeleer aan waanideeen met vele male schadelijkere effecten en lichamelijk letsel dan Erwin Lensink? En de kans op recidieve is daar niet alleen aanwezig, die zijn met hun “politie-opleidingsmissie” nu al daadwerkelijk in recidieve. Wellicht kan hij hen eens een jaartje laten helpen in een inrichting met medicamenteuse behandeling? En dan kan de Telegraaf weer koppen: “Geen strafvervolging voor de Afghanistanwerpers” en verder in het artikel aangeven dat ze wegens volstrekte ontoerekingsvatbaarheid enkel een jaartje psychiatrie gaan doen.

Erwin ageert tegen rechtsongelijkheid. Hij vindt steun in de grondwet waarin staat dat alle Nederlanders gelijk zijn en gelijke behandeling verdienen. Maar hij begrijpt niet dat Beatrix blijkbaar gelijker moet zijn dan een boerelul. Maar het proces dat zich tegen hem ontspint is in feite het bewijs van zijn grote gelijk. Je mag dus in Nederland bijna alles en tegen iedereen doen, maar zodra je aandacht vraag voor scheve verhoudingen rond het koningshuis dan gaan alle registers open. Zeker ook in deze vastentijd zou er in Nederland eens goed gekeken moeten worden wie er nu gek is. Ook Jezus heeft het afgelegd tegen de macht. En het lijkt onwaarschijnlijk dat hij sympathie zou kunnen opbrengen voor de exorbitante machtsuitoefening die momenteel plaatsvindt tegen de geweldsloze en machteloze Erwin Lensink.

Terugkomend op de aanklacht, “risico nemen zwaar lichamelijk letsel te bezorgen”: het is duidelijk dat die het op een geloofwaardige manier nooit kan halen.

Het Openbaar Ministerie, mevrouw Vogelenzang onder leiding van Harm Brouwer (de baas van het OM) hebben daarom nog vier punten bijelkaar gezocht:

2. Belediging van de koningin
Dit archaische wetsartikel bestaat nog steeds. Ja, Lensink heeft over de Oranjes bij zijn actie wat negatieve zaken geroepen als “oplichters”, “dieven” en “verraders” Maar de koningin zou eens moeten weten wat voor een zaken er over haar gezegd worden op feestjes en verjaardagspartijtjes. En daarbij, Lensink loopt niet weg voor zijn beweringen. Zegt niet: “dat heb ik niet gezegd”, of “dat kan ik mij niet herinneren”. Maar Erwin begrijp je niet dat dat in principe zo werkt in Nederland? Dat als het voor een politicus beter uitkomt om zich iets niet meer te herinneren, hij het over het algemeen plotseling zich daadwerkelijk ook niet meer herinnert? Maar Lensink loopt niet weg voor zijn woorden. Hij hoeft alleen maar de heldenrol van zijn grootvader aan te halen die net zo “umsonst” gestorven is op de Grebben als de jonge jongens en meisjes op de Aghaanse hoogvlakte. Toen de Duitsers in de meidagen van 1940 het land binnenvielen stond zijn grootvader in de frontlinie terwijl de Oranjes met hun goudstaven al aan het inschepen waren voor de overtocht naar Engeland waarvoor al in 1939 asiel was aangevraagd. We kunnen dit punt dan ook onmogelijk een serieus punt noemen.

3. Materiele schade aan de koets
Hier kunnen we kort over zijn, die kan hij vergoeden. Net zo goed als dat de verfwerper destijds circa 250 euro heeft betaald voor waterverfschade aan de koets.

4. Telefonische bedreiging aan het adres van zijn broer.
Ook hier loopt Lensink niet weg voor de waarheid: “Ja, dat zijn mijn woorden geweest, maar niet zoals beweert wordt, ergens overdag, maar na een avond stappen om 4 uur ’s nachts, in kennelijke toestand, en ook met een dienovereenkomende geloofwaardigheid van de bedreiging: 0,0.
En dan moet er ook wel bij verteld worden dat Erwin Lensink door deze broer zeer laaghartig bejegend is. Het is deze broer geweest die na het met vraagtekens omhulde overlijden van zijn moeder in een uitgebrande auto vlak over de grens in Duitsland, de schuld bij Erwin in de schoenen wilde schuiven. Daarbij heeft deze broer Erwin daadwerkeljk mishandeld zonder dat Erwin iets teruggedaan heeft en zonder dat broerlief daar ooit straf voor gekregen heeft. Een beetje sneu om deze verbale uitglijder dan wel aan te grijpen om Erwin in het gesticht te krijgen.

5. Vermeende Telefonische belediging en bedreiging mevrouw Koster
Dit is wel het meest vergezochte en bizarre opvulmateriaal van mevrouw Vogelenzang. Lensink en Koster hebben in juni 2010 610 seconden telefonisch met elkaar gesproken, zo blijkt uit de archieven van KPN. Niemand die dit ontkent. Over de inhoud van het gesprek is wel verschil van mening. Mevrouw Koster stelt dat Lensink haar hierin bedreigd zou hebben. Erwin bestrijdt dit en onderbouwt dit met 2 steekhoudende argumenten:

1) Mevrouw Koster is een vrij druk en eergevoelig persoon. Het is niet het type persoon die bij een schelkanonade meer dan 6 minuten blijft luisteren.

2) Als het zo bedreigend was in juni, waarom doet ze dan pas aangifte van het gebeuren na 21 September, nadat de waxineworp heeft plaatsgevonden?

Goede vragen die dit punt op zijn zachtst gezegd niet erg overtuigend maakt. Daarbij gaf advocaat van Essen terecht aan: aanvullende getuigen zijn er niet, en 1 getuige (mevrouw Koster zelf) = geen getuige.

Resumerend, is het normaal wat er hier door het OM en de rechter gedaan wordt? Dat voor het gooien van een deuk in een koets deze jongen zo behandeld wordt? Nee, dat is niet normaal. Er is dus iets meer aan de hand. En als er in de rechtzaal door de verknipte psychiater de Man gesproken wordt over een sissende vulkaan, dan kan het nooit over een fysieke dreiging van Erwin Lensink gaan. Hij heeft tot voor zijn daad een blanco strafblad, nooit geweld gebruikt, en nooit een politiek dreigement geuit. Hij heeft ook niet als Volkert van der G. een 9mm in zijn hand gehad en die leeggeschoten op de kale kop van Fortuyn en zijn achtervolger Hans Smolders. Hij heeft ook niet als Volkert van der G. Chris van de Werken met de dood bedreigd en waarschijnlijk daar de daad bij het woord gevoegd. Maar dat is allemaal “normaal”. Of zou het kunnen meespelen dat Volkert van der G.’s opruiming Beatrix wel uitkwam en Lensinks actie de koningin minder behaagde en dat hij daarom wel de psychiatrie in moet voor een deuk in een koets en Volkert van der G. voor kogels in een hoofd niet?

De kracht van een democratie en een rechtstaat kan afgemeten worden aan hoe de macht en de massamedia omgaan met haar oppositie, en of de oppositie verwordt tot dissident.
In Nederland wordt wel kritisch gekeken als een Chodorkovski in Rusland zwaar moet boeten voor zaken waar anderen fluitend mee wegkomen. Enkel en alleen omdat Chodorkovski kritisch maar geweldloos ten opzichte van de macht staat en de tweede groep juist tot de macht behoort of er tegenaan schurkt. Dat heet dan oneerlijk. Maar hoe heet hetgeen hier gebeurt met Lensink?

Psychiater de Man, op basis van een gesprek van een goed uur, en psycholoog Schilder, op basis van een gesprek van circa 3 minuten (plus nog wat dossier-lezen), willen Lensink laten opsluiten in een gesticht. Ik kan zeggen na het 8 uur lang live aanschouwen van Lensink en het meer dan een uur bezig zien van de Man en Schilder dat als er mensen het gesticht in zouden moeten, het de Man en Schilder zijn, en zeker geen Lensink.

FREE ERWIN LENSINK NOW!

Geschreven door Huib Bruynzeels

tips?
jdtvproducties@live.nl

Bron: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/7912/genoeg-genoeg.html