Ik heb deze uitzending bekeken; althans, daar was ik mee begonnen. Maar al gauw krijgt een mens tegenzin om verder te kijken en luisteren, Want, wát een getheoretiseer!

http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=400

En maar praten over een nieuw systeem, dan wel een nieuwe verdeelsleutel, enzovoort; en van mevrouw Veldhuijzen van Zanten mag dat dan ook nog wel vijf of zes jaar gaan duren. In samenspraak met meneer Dijsselbloem.

Heeft het enige [werkelijkheids]zin om op de inhoud van dit spoeddebat in te gaan? Wáár is de realiteitszin van deze mensen?

Ik constateer, me niet begevende IN dit debat, maar er kijkende NAAR, het volgende:

1] Wat mij betreft hebben al deze mensen geen recht van spreken. Hoe zo? Wel, zij verdienen allen een torenhoog loon in hun functie (de personen Dijsselbloem, van den Burg, Veldhuijzen van Zanten, Dibi, Uitslag.
De uitzondering betreft mevrouw Kooiman (SP-ers zijn hier de enigen die solidair zijn! Let wel!).
Als je dan zo’n geweldig inkomen hebt (dat zei een paar jaar geleden Femke H. zélf nog over haar TK-inkomsten), ja, dan wil je wel graag jaren door blijven praten!
Als ik de ontspannen en ontkrachte gezichten van de meeste sprekers zie, dan is het voor mij wel zéér moeilijk voor te stellen, dat deze mensen zich het ontbreken van absoluut nodige hulp en de bijgevolg enorme pijn én misstanden invoelen.

Blijven praten mensen, in die TK.

2] Als dan over zes jaar (stel!) een nieuwe verdeelsleutel en eventueel andere gewijzigde aspecten worden ingevoerd, dan …. zul je zien, dat binnen de kortste keren wéér blijkt, dat de praktijk geheel anders is dan de vigerende theorieën in de TK. Maar goed, zo kun je dus opnieuw weer vijf jaar verder met theoretisch uitzoeken. Ook de mensen van IPO zullen er opnieuw wel bij varen.

P.s. Zes jaar lang (6 x 365 dagen!) mag deze menselijke ellende dus doorgaan?

3] Zullen de problemen t.a.v. jeugdzorg, pleeggezinnen verminderen?
Dat is zeer eenvoudig te voorspellen. Een groot percentage van de huidige problemen met kinderen komt voort uit de (opgroei)tijd van de “voordeursleutelkinderen”-periode. Inmiddels is de opgroeisituatie van kinderen immers nog drastisch méér verslechterd, want er is nu niet meer alleen sprake van buitenschoolse opvang, we hebben nu immers (al weer een jaar of tien?) onze kindercrèches: reeds vanaf een paar maanden worden de kinderen (kleuters, peuters, ja zelfs babies dus) van hun ouders, met name van hun moeder GESCHEIDEN. Een opgroeiend mens kan aldus nog onmogelijk zelf ervaren wat het is om je te hechten! DIT heeft een enorme invloed (impact) op het verbondenheidsgevoel van de individuele mens. De nu opgroeiende kinderen voelen zich innerlijk (!) verscheurd. Omdat dit echter reeds in het eerste levensjaar gebeurt, blijft deze oorzaak voor de opgroeiende kinderen zélf: onbewust. Dus nauwelijks nog te transformeren.

U begrijpt dat de komende tien à vijftien jaar er in dit opzicht, zeer grote problemen op ons gaan afkomen.

O ja; tien jaar geleden kreeg ik zélf te maken met de raad voor de kinderbescherming, omdat de rechter een onderzoek hunner weegs gelastte.  Gedurende de periode van één jaar. Hoewel ik hen (RKB) een aantal brieven zond, deden zij daar níets mee. Niets! Echt helemaal niets (wát een arrogantie.) Eveneens hebben zij een extra brief van de basisschool compleet in de wind geslagen (zo hoorde ik achteraf van de docent)(wát een arrogantie). Toen, zowel moeder als ik (vader), na één jaar aangaven niet meer met hen verder te willen, (hetgeen Gódzijdank geschiedde!), hadden zij daar onbeschrijflijk veel moeite mee, zo vertelde mij een man van jeugdzorg.
Ik kan slechts één conclusie trekken: in dat ene jaar hebben de drie teamleden van de RKB werkelijk niets aan de situatie gedaan (o ja, net als in de TK was het wel: praten en nog eens praten, vooral onderling, met elkaar, intern), maar wél dik verdiend (en deze mensen zullen al gauw een maandloon hebben van € 3000,00 à € 4000,00, zo niet meer). Dat [zelfs meer dan] vette loon, is hun enige doel. (Zij hebben dus wél realiteitszin, net als politici, maar dan slechts op het ego-vlak). Een andere conclusie was, uit mijn ervaring met hen, niet te trekken.

En dat is mijn conclusie; daarmee zult u het moeten doen.
Er is wél veel intelligentie in de TK aanwezig (hoe schop je het anders ook zo ver). Maar, iets anders, namelijk “wijsheid”, is er niet of nauwelijks te bespeuren.
Zoals ik in voorgaande al overduidelijk aan gaf, zijn [bijna al] deze mensen zeer ontwikkeld in het spreken. Het zijn dan ook “hoofd-mensen”, geen “gevoel-mensen”. Dat moge evident zijn.
Dit gegeven is het dan ook, waardoor nationale problemen in de maatschappij niet opgelost worden.

Geloof, vertrouwen in de overheid? >>>

http://www.youtube.com/watch?v=27-OkgyX_gA

http://www.youtube.com/watch?v=_hfv4kBKhfY&feature=related

en

http://www.telegraaf.nl/binnenland/8219043/__Ophef_over_politieoptreden_in_bus__.html

De beelden waren blijkbaar té heftig, want de video hierover is inmiddels van You-tube verwijderd!

Onze maatschappij is dringend toe aan meer Hart en minder hoofd! De sleutel daartoe is het voelen en invoelen (emphatisch vermogen). Het grootste probleem hierbij is vermoedelijk, dat de mensen die zo sterk “in hun hoofd zitten”, dit zelf niet zo ervaren, dit niet beseffen. Dit is de oorzaak van én heeft als gevolg: het grote ego-gehalte van bijna alle politici (op elk niveau).

Waarmee ik overigens absoluut en in het geheel niet een oordeel over politici wil uitspreken! Want wij zijn immers allen “van elkander” en – qua essentie – évenwaardig. Het is ons denken en hándelen, dat vaak onhelder, duister, ongelijkwaardig en pijn veroorzakend is.

Wij moeten – helder en krachtig – naar een ándere politiek toe. De nog vigerende is volkomen sleets geraakt. Ook al wilt u het hier niet mee eens zijn. Op bijna alle maatschappelijke vlakken zien we de oude structuren zeer ernstig tekort schieten: Rechtspraak, Economie, Integratie, Asielbeleid, Politie, Voedselbeleid, Gezondheidszorg, Psychiatrie.

Als één, zeer ernstig voorbeeld van zo’n oude structuur (op het gebied van gezondheid):

http://polskaweb.eu/schweinegrippe-macher-unter-druck-764356787.html

Als men de hier genoemde feiten tot zich neemt, dan kan justitiële actie niet uitblijven. Het gaat hier niet om onopzettelijk gemaakte inschattingsfouten.
Ik roep ALLE Politieke PARTIJEN in Nederland dan ook op om deze actie te DOEN, om zo “Justitie” weer enigszins uit het moeras omhoog te trekken. Echter vooral om de eigen geloofwaardigheid onder de Nederlanders een beetje terug te halen.
Als politici kunt u deze ernstige en ernstig corrupte situatie rond de heren Osterhaus en Klink onmogelijk voorbij kijken en ongestraft laten. Zoals “Polskaweb” zeer helder meedeelt:

Alle Betrüger, egal ob Arzt, Politiker, Wissenschaftler oder Journalist, gehören vor ein ordentliches Gericht und anschliessend in Haft. Namen haben wir schon viele genannt, Indizien und Beweise geliefert, jetzt müssen nur ehrliche Staatsanwälte ermitteln und Richter gerechte Urteile fällen, denn es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Justiz.

(http://polskaweb.eu/korruption-in-der-eu-46786763.html)

Toch lopen de heren Osterhaus en Klink nog steeds – niet veroordeeld – vrij rond. De wereld op zijn kop, zogezegd! Hoe is het mogelijk dat zij geen verantwoording hoeven af te leggen? Ten gevolge van collusie (van politici en pharma-industriëlen), wellicht? Legt u het mij s.v.p. eens uit, waarom hier nog geen rechterlijk onderzoek heeft plaats gevonden. (Als dat tenminste nog zin heeft, met al die collusie. U ziet, het volk is aardig “in de aap gelogeerd”.)

Beste mensen, Hartelijke groet aan ÉLK-ANDER,

Bert
Almelo