Beste,

Zoveel mogelijk te verspreiden graag !

Zie studierapport in het Nederlands (link in tekst hieronder) met als eindconclusie :

Met deze simpele laboratoriumtesten hoeft geen enkele ouder ooit nog de beperkte, door emoties ingegeven Pavlov-reactie van een arts te accepteren, wanneer deze zonder naar de ouders te luisteren, hen direct van kindermishandeling beschuldigt.

Goed luisteren, en meten wat er aan de hand is, dàt is de wetenschappelijke en rationele benadering die ouders van artsen mogen eisen !

Volgend kritisch schrijven is gestuurd naar de programmamaker van de voorlichtingsfilm tegen “baby-schudden”.

Geachte mevrouw Pennarts,

In de aankondiging van uw reportage over het Shaken Baby Syndrome in Nieuwsuur van 16 februari jl. werden we uitgenodigd met vragen en/of opmerkingen u daarover te mailen. De aankondiging zelf leek mij wat eenzijdig belicht, maar ik ben er toch voor gaan zitten om deze aflevering van Nieuwsuur te kunnen zien.

Helaas werd mijn vrees voor een eenzijdig belichte reportage bevestigd.

Het hele internet staat vol met internationale onderzoeksresultaten die de OORZAAK van deze tragische plotseling optredende overlijdensgevallen beschrijven. Het verdriet waarmee veel liefhebbende ouders van deze baby’s van het ene op het andere moment  te maken krijgen en vervolgens ook nog geconfronteerd worden met arrestaties en onschuldige veroordelingen, is onbeschrijfelijk.
Dit aspect van uw reportage kreeg geen enkele aandacht. Slechts symptoombestrijding als “voorlichting” aan toekomstige ouders werd genoemd om het SBS met de helft van het aantal slachtoffers te kunnen verminderen.

Heeft u er, met het maken van deze reportage, niet over nagedacht wat de oorzaak van dit SBS zou kunnen zijn? Heeft u er niet bij stilgestaan hoe deze reportage zou overkomen op de ouders van de plotseling aan het SBS overleden kindje? Ouders die hun overleden kind op een misdadige manier wordt afgenomen, omdat zij -ten onrechte- ervan worden beschuldigd door “te heftig schudden” hun eigen baby te hebben vermoord?
Naast het trauma van het verliezen van een kind is het justitiële vervolg daarvan nauwelijks  te verwerken. Ouders zullen dit levenslang met zich meedragen, want zo’n valse beschuldiging bovenop het tragische verlies van een kind IS niet te verwerken.

Naast een advies met symptoombestrijdende voorlichting is het minstens zo belangrijk om in een goede reportage de wenselijkheid over opleiding en herscholing van artsen en verpleegkundigen op te nemen.  Uw reportage ging over een halve waarheid. Dat is voor mij hetzelfde als een leugen. Als ik programmamaker zou zijn en ik zou achteraf pas vernemen dat het hartverscheurend huilen van een baby een oorzaak kan hebben en het schudden van zo’n baby niets met de doodsoorzaak te maken hoeft te hebben, zou ik me DOOD SCHAMEN. Ook zonder schudden kunnen baby’s “blijvend hersenletsel oplopen en meervoudig gehandicapt raken, of zelfs overlijden.”

Om inzicht te krijgen in de vele internationale onderzoeken die er in verband met de oorzaak van het SBS zijn gedaan, stuur ik u graag onderstaand artikel van een zeer deskundig, onafhankelijk medisch research journalist. In het Nederlands, met verwijzingen naar vele studies die er wereldwijd naar de oorzaak van SBS zijn gedaan, en gepubliceerd :

Kindermishandeling of vaccinatieschade

Na vaccinatie: schade aan een baby.
De schuld van de ouders?
Of de schuld van het Rijksvaccinatieprogramma?
Simpele bloedtests tonen het verschil.

Met vriendelijke groet,

Noor Dickmann

http://www.verontrustemoeders.nl/