Afbeelding van Kira via Pixabay


A-typist heeft een uitgebreide analyse geschreven naar aanleiding van die schietpartijen in Rotterdam. De schutter had het voorzien op de buren, waarbij een moeder en een van haar dochters (een tweeling) om het leven kwamen. Daarna ging hij door naar het Erasmus ziekenhuis en nam daarbij zijn docent, die ook als huisarts dienstdeed, onder vuur.

De schutter gebruikte zijn autisme als reden voor zijn daden. Hij noemde zijn ‘Asperger’ de oorzaak dat hij werd ‘tegengewerkt’ in het voltooien van zijn opleiding. Het is niet duidelijk of hij een officiële diagnose heeft. De aanleiding dat hij een psychologische test moest ondergaan, was echter omdat hij is veroordeeld voor het mishandelen van zijn konijnen.

Ik ontken niet dat autistische personen worden gedwarsboomd tijdens hun opleiding. Zo werd ik zelf van mijn stage gestuurd, waarbij mijn autisme expliciet werd genoemd. Dat waren de woorden van de directie van de stage en de leidster die me de laan uitstuurde, niet mijn eigen conclusies.

Ik ken meer voorbeelden binnen mijn eigen vrienden – en kennissenkring van autistische mensen die werden geweerd van een opleiding of baan.

Voor de duidelijkheid: Ik distantieer me met klem van de uitspraken van de schutter en veroordeel zijn moorden. Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en ook de patiënten van de omgekomen docent en huisarts. Het allerergst vind ik het voor de overgebleven kinderen van de moeder die is omgekomen (ze was moeder van vier kinderen) en in het bijzonder voor het veertienjarige meisje dat nu geen moeder en geen tweelingzus meer heeft.

De link tussen autisme en ernstige delicten is vooral anekdotisch. Het zegt iets over de specifieke dader en de situatie. Het zegt niets over of autisme een risicofactor is voor de samenleving. Sommigen deskundigen beweren dat er een verband is tussen autisme en criminaliteit. De cijfers lijken dit tegen te spreken.

Zo wordt het woord autisme in ongeveer 0.5% van de uitspraken genoemd op uitspraken.rechtspraak.nl waar officieel 1 % tot 1,5% van de populatie autistisch is.

Autisme kan ook beschermende eigenschappen hebben. Zo scoren autisten goed bij affectieve empathie. Zij kunnen goed meevoelen. De emoties van anderen komen sterk binnen. Met cognitieve empathie, dus de beweegredenen van anderen begrijpen, scoren ze gemiddeld juist weer wat zwakker.

Autistische personen worden wel vaker het slachtoffer van geweld dan de algehele populatie. Zo is volgens onderzoek 94% gepest tijdens de jeugd of adolescentie.

U hoeft zich geen zorgen te maken dat uw kind eerder een misdaad zal plegen, vanwege zijn autisme.

Wel is de kans groter dat hij zelf het slachtoffer wordt van geweld. Het is zaak om hem weerbaar te maken, zonder het gevoel te geven dat hij moet veranderen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op:

info@afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl