Recensie: (Biblion recensie) G. Brandorff: ‘De 21-jarige Sarah schreef dit boek om
de lezers de unieke kans te bieden de opvoedkundige problemen van een kind met
autisme vanuit het perspectief van dat kind te ervaren. Bovendien kon zij zichzelf op
deze wijze een stem geven, want autisten voelen zich vaak onbegrepen en afgewezen –
zelfs in een orthopedagogische omgeving. De diagnose ‘autisme’ werd bij Sarah al op
zesjarige leeftijd gesteld. Zij kwam in een draaikolk van angst, afwijzing en problemen
terecht. Uiteindelijk lukte het haar met behulp van een begeleidster een positieve
groei door te maken en haar eigen leven zelf vorm te geven. Sarah is nu op weg naar
een mbo-diploma. Op intensieve en overtuigende wijze maakt de lezer kennis met de
zwarte, maar ook de leuke en mooie momenten van een jong leven met autisme.
Gemakkelijk taalgebruik; meeslepende, optimistische stijl. Geschikt voor een groot
lezerspubliek.’